EXTENSIA UNIVERSITARA ALBA-IULIA

Bine ati venit la Extensia Universitara Alba-Iulia!

Contact


EXTENSIA UNIVERSITARĂ ALBA-IULIA

Adresa
Alba Iulia, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 23
Tel.: (+4) 0264-202887, (+4) 0258-813202
Pers. de contact: Roșca Ana
(+4) 0744-923458

Director Extensie
șef lucr. dr. ing.ec. Cristina FENIȘER
Tel. (+4) 0264 401786, (+4) 0752-105451

Director Adjunct Extensie
conf. dr. ing. Angela PLEȘA
Tel. (+4)0741-185158

Administrator Extensie
Ing. Ovidiu MOGOȘAN
Tel.0753.129.629

Secretar Extensie
Ing. Ana ROŞCA
Tel. (+4) 0258-813202, (+4) 0744-923458

ADMITERE: Extensie Alba Iulia - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Prezentare

Extensia Universitară Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj Napoca

logo albaiuliaeste o filială universitară care pregătește specialiști de înaltă calificare - ingineri în domeniul construcțiilor de mașini,ingineriei economice industriale și mecanicii, în domenii industriale caracterizate de un dinamism remarcabil, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă ale județului Alba.

Cu o istorie relativ recentă în Alba Iulia, de 11 ani, prin intermediul celor 3 programe de licență și 1 program de master sunt pregătiți specialiști pentru industrie.

Extensia Universitară Alba-Iulia funcționează cu specializări acreditate la nivel de licență:

  • Facultatea de Construcții de Mașini 

      1.Inginerie Industrială(Tehnologia construcțiilor de mașini)

 

      2.Inginerie Economică Industrială(IEI)

 

 

  • Facultatea de Mecanică

      1.Sisteme și Echipamente Termice(SET)   

 

și un program acreditat de masterat:

 

      Tehnologii Avansate de Fabricație(TAF)

 

 Studenții și masteranzii acestei instituții sunt pregătiți  de cadre didactice

titulare ale UTCN (în proporție de 95,5%).

Facultatea de Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor privind proiectarea, exploatarea şi managementul sistemelor din domeniul construcțiilor de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare, precum şi managementul sistemelor de producție.

Specializarea Inginerie Economică Industrială formează, prin studii interdisciplinare(tehnice și economice), specialişti capabili să proiecteze, să organizeze şi să conducă sisteme de producţie sau părţi ale acestora.

Competenţele absolvenţilor Facultăţii de Mecanică specializarea Sisteme și Echipamente Termice permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în domeniul instalațiilor termice și de aer condiționat, mentenanța echipamentelor de producție.

Extensia Alba Iulia dispune în prezent de o infrastructură(spații) pentru învățământ dezvoltată în baza Parteneriatului cu Primăria Municipiului Alba Iulia dar și prin eforturi proprii, care oferă un suport corespunzător pentru realizarea misiunii și obiectivelor universității în zonă.

Extensia Alba Iulia a UTCN și-a stabilizat în ultimii ani numărul de studenți la ciclurile universitare de licență și masterat în concordanță cu capacitatea de școlarizare și cu obiectivele asumate de formare profesională de calitate.

Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă.

Dinamica dezvoltării industriale a judeţului Alba a impus o pregătire tehnică superioară, continuă şi calificată a forţei de muncă.

Extensia Universitară Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj Napoca, prin specializările sale, este integrată în viaţa socio-economică a orașului Alba Iulia, activităţile ei fiind cunoscute şi apreciate pe plan local şi regional.

 

 

Sediul Extensiei Universitare Alba Iulia

© Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus